Bokningsregler och information om vilka regler som gäller för din bokning och ev avbokning.
Samma regler gäller för alla, oavsett om det är ett företag eller privatperson som bokar.
Avbokningsregler:
Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan arrangemang utgår ingen kostnad förutom ev. bokningsavgift.
Vid avbokning tidigare än 15 dagar innan arrangemanget utgår en kostnad om 10% av beräknade totalkostnaden, (minimum 1500:-)
Vid avbokning senare än 14 dagar innan evenemang utgår 50% av totalkostnaden (minimum 2.000:-)
Avbokning senare än 5 arbetsdagar innan arrangemanget debiteras full kostnad, då mat är beställd och kan inte avbokas, personal m.m. är bokad och kontrakterad.
Bokningsavgift: (Endast privatpersoner – gäller ej företagsbokningar)
Bokningsavgift skall betalas senast 10 dagar efter orderbekräftelsen och utgår med 1.500:-

Bokningsavgiften reduceras på slutfakturan efter genomfört evenemang. senast 10 dagar efter
Vid avbokning återbetalas inte bokningsavgiften.
Betalning/Kostnader:
Totalkostnaden utgår i första hand utifrån offererat pris och föranmält antal deltagare.
Sista dag att anmäla slutgiltigt antal deltagare framkommer på orderbekräftelsen, men generellt vanligtvis senast 14 dagar innan evenemanget.
Avvikelsen i antalet deltagare från beställning/bokning till slutgiltigt är maximalt +/-10% avvikelse, i annat fall kan offert behöva justeras.
Betalningen för privatpersoner sker i tre poster om inget annat överenskommits skriftligen i orderbekräftelsen:
1:a betalning bokningsavgift – betalas senast 10 dagar efter orderbekräftelsen
2:a betalning, skall vara oss tillhanda senast 3 dagar innan evenemanget och motsvarar 50% av evenemangets kostnad
3:e betalning sker senast 10 dagar efter evenemanget där avräknas hela totalkostnaden, reducerat med förbetalda bokningsavgiften och förskottsbetalningen.
Betalning för företagskunder – Om inget annat överenskommits, skickas faktura via epost med 15 dagar netto dagen efter genomfört evenemang. 
Sedvanlig kreditprövning utförs.
Uppdaterad 2023-07-01